Ceny szkoleń BHP

Ceny szkoleń BHP

Niestety w polskich firmach bardzo często wciąż zaniedbuje się temat szkoleń pracowników z zakresu BHP, mimo, że sprawa ta jest regulowana przez Kodeks Pracy. Na swoje usprawiedliwienie pracodawcy często rzucają, że koszty takich szkoleń są dla niech zwyczajnie za wysokie. Czy to prawda?

Do wszystkich płatnych zobowiązań nałożonych na pracodawców, ci podchodzą niechętnie jako do uciążliwego zobowiązania. Zapewne dlatego konieczność płacenia za szkolenia BHP kojarzy im się z obowiązkiem opłacania składek i podatków. Niestety uprzedzenia i stereotypy zdominowały temat, ponieważ w istocie szkolenia wstępne i okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy są tanie i chronią nas przed zdecydowanie gorszymi konsekwencjami.

Jak to wygląda w praktyce?
Weźmy pod uwagę fakt, że szkolenia BHP są przeprowadzane raz na kilka lat a przy tym ich średni koszt miesięczny wynosi zaledwie 1,50 zł na pracownika. Prawda, że nie dużo? Dodatkowo, przeprowadzając regularnie kursy oszczędzamy na wydatkach, związanych z wypadkami przy pracy. Perspektywa zmienia się jeśli zapoznamy się z kosztami wypisania samego protokoły wypadkowego, który kosztuje 500 złotych, do tego dochodzi jeszcze podniesienie składek przez ZUS na ubezpieczenie wypadkowe. Warto zatem zwiększać świadomość pracowników tak, aby uważniej i ostrożniej wykonywali swoje obowiązki zawodowe. Należy również wspomnieć o mandatach, jakie może na nas nałożyć Państwowa Inspekcja Pracy, które często przekraczają kwotę szkolenia aż 100 pracowników.

Realne koszty
Ile zatem musimy wydać na szkolenie BHP? Wstępne i okresowe kursy kosztują 50 zł na jednego pracownika. Ponownie warto podkreślić, że jest to niewielka suma, zważywszy, że szkolenia takie odbywają się średnio co kilka lat. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz, aby szkolenia skutkowały większą świadomością pracowników muszą być przeprowadzane tak, aby maksymalnie skupiały ich uwagę. W przeciwnym razie stracisz tylko pieniądze, nie minimalizując ryzyka wystąpienia wypadków. Istnieją różne szkoły i metody, wszystko zależy od tego, z jaką grupą mamy do czynienia. Warto zatem dokładnie sprawdzać osobę, mającą przeprowadzić szkolenie, jej doświadczenie, umiejętności pedagogiczne oraz ogólne kompetencje. Do jednej grupy lepiej przemówią obrazowe i humorystyczne plakaty, do innej poważne potraktowanie tematu i wizualizacja możliwych konsekwencji. Im większe ryzyko wypadku przy pracy, tym lepiej, aby pracowników skutecznie uświadamiać o konieczności przestrzegania zasad BHP.

Wszystkich zapraszamy również do sprawdzenie co mają Wam do zaoferowania m.in. kursy SEP.

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl