Inwestuj poprzez szkolenie pracowników

Inwestuj poprzez szkolenie pracowników

Dzisiejszy biznes postrzega inwestycje na rzecz rozwoju zasobów ludzkich jako najkorzystniejszą formę lokaty kapitału oraz czynnik silnie zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Niestety wciąż kursy szkoleniowe postrzegane są przez pracodawców jako zwykłe trwonienie pieniędzy oraz czasu pracy. Wiąże się to z niską skutecznością i marnymi rezultatami niektórych programów szkoleniowych. Nie znaczy to jednak, że nie warto inwestować w podnoszenie kompetencji swojego zespołu. Oto, co trzeba zrobić, aby szkolenie okazało się dobrą inwestycją.

Na rynku pojawia się coraz więcej firm szkoleniowych, przez co zdarza się, że niektóre z nich oferują niską jakość usług, licząc na brak wiedzy zleceniodawcy. Dobra firma szkoleniowa posiada bazę sprawdzonych ekspertów, którzy potrafią dostosować się do wymogów środowiska, w jakim przyjdzie im pracować. Profesjonaliści nie zaproponują „indywidualnie” skrojonej oferty na podstawie wymiany mailowej lub jednej rozmowy telefonicznej. Zaprojektowanie usługi powinno być poprzedzone spotkaniami, podczas których wspólnie omawia się potrzeby i cele zleceniodawcy, poznaje charakterystykę pracy i kompetencje osób, które mają być szkolone. Tak przeprowadzone rozmowy wstępne mogą być znakiem, że firma szkoleniowa jest dobra.

Po pierwsze – analiza potrzeb
Zanim zwrócimy się do firmy szkoleniowej, powinniśmy zidentyfikować potrzeby rozwojowe pracowników w kontekście celów biznesowych firmy oraz celów jednostki organizacyjnej, którą zarządzają. Chodzi przede wszystkim o to, aby program rozwojowy pracowników był maksymalnie spójny z dynamicznymi potrzebami biznesu. W proces ten dobrze zaangażować menadżerów, kierowników lub nawet samych pracowników. Poznając ich potrzeby, problemy czy pomysły będziesz wiedział, w jakim kierunku mają być prowadzone szkolenia. Będziesz wiedział też czy szkolenia mają być przeprowadzane w trybie ciągłym przez długi okres czasu czy jednorazowo, czy potrzebny jest zespół ekspertów, coach a może trener, czy będziesz szkolił pojedyncze jednostki czy cały zespół. Warto również sprawdzić wszystkie potrzebne uprawnienia, zwłąszcza w takich przypadkach jak kursy SEP.

Ocena efektywności
Jest to bardzo ważny etap, który daje informacje o tym czy dany kierunek kursu jest właściwy oraz czy potrzebne są pewne korekty a może gruntowne zmiany. Pamiętaj, żeby nie pozostawiać monitorowania efektów szkoleń firmie, która je przeprowadza. Należy trzymać rękę na pulsie, ponieważ szybko może okazać się, że kursy nie przynoszą żadnych efektów. Z reguły za analizę szkoleń odpowiada dział HR przy współpracy z uczestnikami, trenerami i przełożonymi.

 

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl