Czy wyższa płaca minimalna spowoduje utratę świadczenia alimentacyjnego w 2017 roku?

Czy wyższa płaca minimalna spowoduje utratę świadczenia alimentacyjnego w 2017 roku?

Wbrew pozorom podwyżka wynagrodzenia minimalnego nie wpłynie na sytuację osób ubiegających się w przyszłym roku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zapewnia MRPiPS. Ponadto resort przypomina, że prawo do świadczeń w 2017 r. będzie ustalane na podstawie dochodu z 2016 r. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący podwyższenia płacy minimalnej oraz świadczeń alimentacyjnych w 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Nikt nie straci świadczeń alimentacyjnych z powodu wyższej płacy minimalnej!

Zacznijmy od tego, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia, która nastąpi od nowego roku, nie jest uznawana za uzyskanie dochodu w przypadku osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego - podkreśliło w komunikacie biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poza tym resort zapewnił, że od stycznia 2017 r. sytuacja tych osób nie ulegnie zmianie i nie utracą prawa do tych świadczeń z uwagi na podwyższenie otrzymywanej pensji minimalnej.

Kto może starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Na pewno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą się starać się osoby, które nie są w stanie wyegzekwować zasądzonych alimentów, a których dochód nie przekracza kwoty 725 zł na osobę w rodzinie. Zwykle wysokość świadczeń pokrywa się z wysokością na bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł miesięcznie. Natomiast ich średnia wysokość w zeszłym roku wynosiła ok. 380 zł. Takie świadczenia wypłaca gmina, ale dłużnik zobowiązany jest je zwrócić. Jednak egzekucja tych należności jest mało skuteczna. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, trwający od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Podniesienie wypłaty nie wiąże się z utratą świadczeń alimentacyjnych!

Wiadomo, ze od stycznia minimalne wynagrodzenie wyniesie 2 tysiące złotych brutto. Jednak niektóre organizacje pozarządowe alarmowały, że dla rodziców samodzielnie wychowujących jedno dziecko i zarabiających minimalną pensję będzie to oznaczało stratę świadczenia. Ponadto stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci" zwracało uwagę, że tacy rodzice mogą przekroczyć wynoszące 725 zł kryterium dochodowe o 4,74 zł. Jednak według wyliczeń, które pojawiały się w mediach, minimalna pensja netto wyniesie po podwyżce ok. 1460 zł. A Ministerstwo, pytane o to, ile w 2017 r. wyniesie minimalne wynagrodzenie netto, podkreślił, że ustawa nie posługuje się pojęciem "wynagrodzenia netto" ani "wynagrodzenia brutto". Ponadto przypomniał, że Sąd Najwyższy w uzasadnieniach do swoich wyroków stwierdził, że "pojęcie wynagrodzenia brutto w ogóle nie występuje w przepisach prawa pracy i ma raczej znaczenie potoczne.

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl