Wynagrodzenia w 2017 roku - o ile wzrosną?

Wynagrodzenia w 2017 roku - o ile wzrosną?

Otóż z prognoz Komisji Europejskiej na rok 2017 wynika, że dynamika realnego wzrostu wynagrodzeń w całej Unii Europejskiej zmniejszy się w porównaniu do roku ubiegłego. A ekonomiści zakładają wzrost wynagrodzeń na poziomie 2%. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, o ile wzrosną wynagrodzenia w 2017 roku. Przeczytaj go koniecznie!

Należy spodziewać się rosnącej inflacji

Zacznijmy od tego,że o ile w poprzednich latach w większości europejskich krajów obserwowaliśmy spadek cen, o tyle w 2017 roku należy spodziewać się już rosnącej inflacji. Natomiast średnia inflacja w Unii Europejskiej wyniesie 1,6%, zatem wynagrodzenia Europejczyków wzrosną realnie jedynie o 0,4%. Za to w USA oczekuje się utrzymania stałej dynamiki wzrostu wynagrodzeń, która wyniesie ok. 3%. Ponadto z projekcji Komisji Europejskiej wynika, że najwyższa dynamika wzrostu wynagrodzeń w ujęciu nominalnym w Unii Europejskiej wystąpi na Litwie. Poza tym ekonomiści przewidują, że zarobki w tym kraju wzrosną o około 6,1%, przy czym po uwzględnieniu inflacji, oczekiwany realny wzrost płac wyniesie 4,4%. Potem, na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się Rumunia i Łotwa, gdzie pensje powinny wzrosnąć nominalnie odpowiednio o 5,8% i 5,5%, co w ujęciu realnym daje wartości 5,1% i 3,5%. Natomiast na ostatnim miejscu zestawienia znalazła się Finlandia, gdzie zarobki mają spaść o 0,8%, (realnie o 1,5%). Jednak według szacunków Komisji Europejskiej wynagrodzenia w ujęciu realnym w 2017 roku zmaleją w siedmiu krajach należących do Unii Europejskiej – Finlandii, Włoszech, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

Kraje, w których zarabia się najmniej odnotowują zarazem najwyższe tempo wzrostu wynagrodzeń

Ponadto projekcję wynagrodzeń na 2017 rok uwzględniającą wszystkie kraje Europy opublikowała również organizacja ERI. Otóż według niej w Europie Zachodniej możemy się spodziewać wzrostu płac wynoszącego 2,6%. Za to wynagrodzenia nominalne w Grecji mają wzrosnąć jedynie o 2%, podczas gdy na Ukrainie o 11,5% (co ma związek z wysoką inflacją w tym kraju).

Prognozy dla Polski

Warto wspomnieć o tym, że z najnowszych prognoz NBP wynika, że w najbliższych latach można oczekiwać utrzymania się stabilnego wzrostu gospodarczego w Polsce. Ponadto scenariusz na najbliższe lata przewiduje, że w 2017 roku wzrost PKB w naszym kraju wyniesie 3,6%, przy wzroście 3% w 2016 r. Już pod koniec listopada 2016 roku prognozy te zostały skorygowane i większość analityków uważa, że dynamika PKB w Polsce nie będzie wyższa niż 2%. Dodatkowo prognozy NBP zakładają również wyższą dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Według szacunków wynagrodzenia nominalne brutto Polaków w 2017 roku wzrosną o 5,0%.

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl