Wynagrodzenie minimalne w 2017 roku, a obowiązki pracodawców

Wynagrodzenie minimalne w 2017 roku, a obowiązki pracodawców

Już od stycznia 2017 roku pracownik pracujący w pełnym wymiarze godzin musi zarabiać za cały miesiąc pracy co najmniej kwotę 2000 złotych brutto. Trzeba przyznać, że jest to więc o 150 złotych więcej w stosunku do 2016 roku. Jednak podwyższenie ustawowej płacy minimalnej oznacza dla pracodawców określone obowiązki.Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego jak podwyższenie stawki minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku wpłynie na obowiązki pracodawców. Przeczytaj go koniecznie!

Pracodawcy będą musieli przeanalizować dokładnie oferowane pracownikom warunki w zakresie wynagrodzenia i w razie potrzeby zaproponować odpowiednią podwyżkę!

Zacznijmy od tego, że obowiązki te są związane głównie ze sprawdzaniem, czy od początku nowego roku pracownicy za całomiesięczną pracę będą otrzymywać zapłatę nie niższą niż ustanowione na nowym poziomie gwarantowane minimum płacowe. W związku z tym pracodawcy muszą przeanalizować oferowane pracownikom warunki w zakresie wynagrodzenia i w razie potrzeby zaproponować odpowiednią podwyżkę. Mało tego, prawdopodobnie konieczne mogą okazać się również przeliczenia niektórych świadczeń, takich na przykład jak styczniowe wynagrodzenie urlopowe lub ryczałt za godziny nocne i za nadgodziny, przy ustalaniu których uwzględniane były składniki kalkulowane na bazie płacy minimalnej przed podwyższeniem.

Dwie, ważne zmiany, które wejdą w życie od 2017 roku!

Musisz wiedzieć, że od 2017 roku dojdzie bowiem do dwóch istotnych zmian polegających na: wyłączeniu dodatku za pracę w porze nocnej ze stawki minimalnego wynagrodzenia, zlikwidowaniu zróżnicowania wynagrodzenia gwarantowanego w zależności od stażu pracy, co poskutkuje tym, że niezależnie od stażu pracy wszyscy pracownicy będą mieli prawo co najmniej do minimalnej płacy w wysokości 100 procent. Natomiast jeśli w przepisach wewnętrznych pracodawcy (np. regulaminie wynagradzania) minimalne wynagrodzenie za pracę określono kwotowo, to po zmianie jego wysokości należy dokonać stosownych zmian w funkcjonujących zapisach. Oczywiście podobnie jest z umowami o pracę i w przypadku gdy w zawartej z pracownikiem na pełnym etacie umowie figuruje kwota płacy minimalnej wynosząca 1850 zł (lub 1480 zł, gdy mamy do czynienia z pierwszym rokiem pracy zawodowej pracownika), to trzeba zmienić warunki płacowe, sporządzając odpowiedni aneks (porozumienie stron).

Wzrost płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł miesięcznie brutto

Zacznijmy od tego, że w 2016 roku płaca minimalna to było 1 tys. 850 zł brutto. Natomiast podwyższenia do 2 tys. zł oznacza wzrost o 8,1 procent (150 zł). Czyli kwota ta stanowić będzie 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl